SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Zo kan het dan zomaar gebeuren dat je in de schrijfgroep van de SWO zit en je eerste gedichtenbundel uitgeeft. Dit gebeurde Rennie Steensma die een prachtige bundel gedichten en kleine versjes heeft geschreven in haar Memmetaal het Bildts. Het boekje is voor 10.00  verkrijgbaar bij het kantoor van St. Bildts Aigene, de bibliotheek en via Rennie zelf wiebrenrennie@hetnet.nl / of 06 30986920.
Hier alvast een voorproefje:
0,70

Skoanhait syn stoel

Myn skoanhait, 'n klaine gernier
kocht op 'n dâg 'n tweedehâns John Deere
type twintig-dartig, seuventig pk, beresterk
en goed foor al 't sware lândwerk

Winters ston hait bij Corry an de sipelbând
seumers wrotte hij om op syn aigen lând
't waren lange dagen, maar 'n goeie tiid
en met syn trekker waar-y och soa wiis

In 'e kebine sat-y prachtig mooi
hij had goed sicht en gyn last fan ?n boi
se maakten tegaar 'n prot uren
en wonnen soa ok an nanders kuren

De trekker had 'n prot kebaal en in de sitting sat 'n skeur
der kwam 't skúmrubber dan ok al gau deur
maar krekt dut lêste ongerief
waar myn skoanhait meer dan lief

Want de oplossing foor syn prebleem deed 'm foor
hij doude 'n plok skúmrubber in elk oor
geweldig, gyn last meer fan 't kebaal
hij plokte soa de sitting starigan kaal

Hij kon dermet nag jaren foorút
maar och die stoel, die sâg d'r niet út
't leken wel een groat múzenêst
maar skoanhait lachte die fon 't bêst

't Het útaindlik niks holpen foor syn gehoor
want dat het-y nou útwendig achter 't oor
de plaats en de trekker bin ferkocht
en skoanhait en mim hé wij na Sint Anne brocht

Se weune der best dicht bij de iisbaan
maar ik kin mysels wel foor de kop slaan
want met de trekker gong ok hait syn plokte stoel an de haal
en dêrmet 't bewiis fan dut mooie ferhaal.

Zondagmiddagontmoeting
Zondagmiddag 23 april is alweer de laatste zondag in dit seizoen waarop er gelegenheid is voor alle 55 plussers uit de gemeente het Bildt  om bij elkaar te komen in Beuckelaer. Deze laatste keer kunt u meedoen aan het Bingospel. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Natuurlijk zorgt de voorbereidingsgroep ook nu weer voor een kopje thee en koffie met wat lekkers er bij. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur. Om mee te doen aan de middag betaalt u bij binnenkomst € 2,50. De zondagmiddagontmoeting is een gezamenlijke activiteit van Zorgcentrum het Bildt en de SWO.

1,04
Froubuurt
Dinsdag  om 12.30 uur is er weer een dorpsetentsy in de Kijfhueck in Froubuurt.
U kunt zich tot 27 april opgeven voor deze maaltijd bij de SWO of bij familie van der Mossel, Froubuurt tel. 0518-403303.
De kosten zijn ㈋.00 per persoon.
U bent van harte welkom!

De computer de baas of zelf de baas over uw computer?
Worstelt u ook met deze vraag? Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur  zijn onze vrijwilligers in de computerruimte van de SWO aanwezig om u op de goede weg te helpen. Voor vragen over bijvoorbeeld een workshop kunt u hier ook terecht. Ook kunt u onder begeleiding oefenen in het werken met de computer, iPad  of tablet. Deze middag is niet bedoeld voor het oplossen van (technische) problemen van de computer.  De kosten zijn  € 2.50 per middag. (dit is inclusief het gebruik van internet en een kopje thee of koffie). We zien u graag verschijnen in ons computerlokaal in MFC Ons Huis te St. Annaparochie.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

Fietsinformatiedag in St.- Jacobiparochie
0,99
Graag nodigen wij u namens de Gemeente Het Bildt, provincie Fryslân, de Fietsersbond en SWO het Bildt van harte uit voor de Praktijkdag Veilig e-biken op 16 mei in De Open Hof te St.- Jacobiparochie. Fietsen is leuk en gezond. Maar het wegverkeer wordt steeds drukker en ingewikkelder. Daarom gebeuren er steeds meer ongelukken. Daarbij vallen vooral slachtoffers onder de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de fietsers en met name de oudere fietsers. Zijn deze ongevallen te voorkomen? Met de voorlichting en de tips op de Fietsinformatiedag hopen de gemeente het Bildt, de provincie Friesland, de Fietsersbond en de SWO dat de senioren nog lang en op een veilige en prettige manier blijven fietsen.

Hoe ziet de dag eruit?
De deelnemers komen op de eigen fiets (of e-bike) naar de Fietsinformatiedag. Na de ontvangst worden eerst de kennis van de verkeersregels en het verkeersinzicht getest. Hierbij is er speciale aandacht voor lokale verkeerssituaties; de cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties. Vervolgens staan controles en praktijkoefeningen op het programma: de deelnemers krijgen fietsgymnastiek van een beweegdocente; Veilig Verkeer Nederland en een lokale rijwielhandelaar zijn aanwezig; op een afgezet parcours worden de reactiesnelheid, het evenwicht en de fietsvaardigheid getest; en het groepsfietsen wordt geoefend tijdens een korte fietstocht langs enkele gevaarlijke/ onoverzichtelijke verkeerssituaties in de gemeente.
De dag duurt van 9.00 tot 16.00 uur en wordt rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige en lekkere lunch.

Aanmelden
Belangstellenden voor de Fietsinformatiedag kunnen zich voor 1 mei 2017 aanmelden via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen of bellen naar SWO. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelname is op eigen risico.

Herdenking Indië-veteranen en Martijn Rosier op 4 mei
Veteranencomité het Bildt houdt op donderdag 4 mei om 16.00 uur in het gemeentehuis te St. Annaparochie een herdenkingsbijeenkomst. De omgekomen kameraden in Indië in de jaren 1945-1950 zullen worden herdacht en ook Martijn Rendert Rosier, die op 26 augustus 2007 is omgekomen in Afghanistan.
Namens de Bildtse veteranen zullen bloemstukken worden gelegd bij de herdenkingsmonumenten. Door een vertegenwoordiger van de gemeente zal een bloemstuk worden gelegd bij de plaquette ter nagedachtenis aan de drie verzetsmensen die in 1944 zijn gefusilleerd. De slachtoffers behoorden tot de verzetsgroep die in september 1943 een nachtelijke overval op het gemeentehuis te St. Annaparochie hebben gepleegd, waarbij het bevolkingsregister werd meegenomen en later vernietigd.
Een ieder is hierbij uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn.
0,62

Gezamenlijke tapasmaaltijd in Beuckelaer
Woensdag 17 mei 2017 om 16.00 uur   
2,78
Zorgcentrum het Bildt en SWO het Bildt nodigen u van harte uit in het restaurant van Beuckelaer voor een gezamelijke maaltijd. Deze keer kunt u genieten van tapas.
Een tapa (meervoud tapas) is de aanduiding voor een Spaans aperitiefhapje. Misschien hebt u het nog nooit gehad. Laat u daarom deze keer verrassen! Het zal u vast goed smaken.
U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur. Komt u ook gezellig mee-eten? Voor opgave belt u voor 10 mei naar de SWO. Bij binnenkomst betaalt u € 11.00 (alles inbegrepen).

Interesante en boeiende lezing over de Bildtse gewassen
1,50
Op deuze een na lêste donderdegoverdâg bijeenkomst fan De S.W.O te St.-Anne fan dut seisoen waar Piet Hoekstra fan 'e Ouwedyk in Ons Huis kommen om ôns wat te fertellen over de Bildtse landbou en gewassen. Piet kinnende doe't-y dat op 'n bisondere menier en dat gebeurde deuze overdâg ok. Hij nom alle aanwezigen met naar alles wat d'r op 't Bildt groeit en in 't ferleden groeid het. En dat is niet mis. 't Ferhaal worde ondersteund deur 'n dia prensentasy soa dat wy ok sien konnen wêr at 't over gong. Deuze sery is maakt naar anlaiding fan 't Bildt 500 en is nag altyd interesant  en aktueel. 't Deuze overdâg waar 't anwezige publyk ok soa stil dat je konnen werklik 'n speld fâlen hore. Dat getuugd wel fan 't boeiende ferhaal fan de ferteller. De meesten wisten nag wel fan dat feldsy met gewassen fan froeger en nou dat in 2005 bij Piet Hoekstra anlaid waar en wêr't heel feul Bilkerts en niet Bilkerts weest hewwe te kiken. De foto sery gâf heel mooi weer hoe at 't froeger gong en hoe at 't nou gaat. Doe allegaar hândwerk en nou hest alles met de mesine. Foor 't lândfolk waart swaar werk maar foor 't antal dat nou nag op 't lând te finen is, is d'r wainig over bleven. Doe waren de meesten met 50 jaar faak stikken en kepot maar nou ferdine feul minder mînsen der hur broad in. Hoekstra ferteugenwoordigd ok de Bildtse irappelweken de Stichting de Bildtse irappelweken en fertelde dat ok in 2018 de groep weer goed aktyf worre sil met weer 'n gewasse feldsy bij him an 'e Ouwedyk met dan de irpels op 'e andere kant fan 't pâd. Dat is 'n gaadlik plakky goed sichtber en je hoeve niet bij 'n boer over 't hiem. Hopenlik kinne wy derna nag 's beroep op Hoekstra doen om 'n overdâg te fersorgen.

'n besoeker

Befroren Blikfaart

Blikfaart, faart fol stof en skeuren
beul fan de Elfstedentocht
dou hest heel wat krússyjagers
de genade klap ferkocht.

Nag sien ik se naast my knoff'len
doadop, met 'e neus op 't iis
ogen, die't gyn barst meer sien
êrms en benen in 'e tiis
skúffelend in 't skemerdonker
'n wek ferbij bij Maartsys brûg
met twee ilestiken ankels
en 'n sândsak op 'e rûg.

Blikfaart, met dyn lege wâlen
en dyn iis as poetsketoen
soust dou ooit de kâns nag krije
om dyn beulswerk weer te doen?

Albert Tilma

Forel vissen
1,53
Vrijdagmorgen 12 mei kunt u een uitstapje maken naar de visvijvers Forel For All bij de Blikvaart in St.-Annaparochie. U kunt dan dicht bij huis gaan vissen op forel. Hengels en andere benodigdheden zijn aanwezig. Tijdens het vissen wordt de nodige uitleg gegeven. De kosten voor deze morgen zijn € 12,50, dit is inclusief gebruik van het materiaal en koffie. De gevangen vis (het wordt voor u schoongemaakt) mag u mee naar huis nemen. Vervoer vanaf MFC Ons Huis kan geregeld worden. Als u belangstelling hebt bel dan voor 6 mei met de SWO.

Grote belangstelling voor lezing Wijkagent Boersma

0,93
De St. Welzijn Ouderen kon zich verheugen in de enorme belangstelling bij de lezing van wijkagent Geert Boersma. Waarom deze bijeenkomst organiseren in de Beuckelaer vroegen sommige zich af. Meestal worden voorlichtingsmiddagen of leuke bijeenkomsten gehouden in Ons Huis door de SWO. Reden hiervoor was dat er in de woningen om en nabij de Beuckelaer soms ongevraagde bezoekers komen en men niet goed weet wat men daar mee aan moet. Er was enige onrust ontstaan daardoor. Doe je de deur 's avonds open en/of laat je iemand bij aanbellen binnen? Wat is wijsheid? Daarvoor was wijkagent Boersma gevraagd en bereid gevonden om daar zo mogelijk meer helderheid in te geven. En dat gebeurde op een enthousiaste en bijzonder leuke manier. Boersma gaf aan dat u zelf als bewoner van een flat of woning geen verplichting heeft om de deur open te doen als u niet weet wie er voor uw deur staat. Heeft u een raam in uw deur of daarnaast een zijraam dan altijd even zien wie of er bij u voor de deur staat. Familie en vrienden laten meestal weten dat ze op een bepaalde avond komen. Is het goed volk dan komen ze wel en laten ze zich zien, hebben ze andere bedoelingen dan doen ze dat meestal niet. Boodschappen doen? pas dan op waar u de tas met portemonnee laat. Draag de beurs bij u en stop die niet in het boodschappen mandje of winkelwagen. Deze en nog veel meer tips werden deze middag aangereikt. Tijdens en na de lezing werd er een levendige discussie gehouden. Men kon vragen stellen waar zoveel mogelijk een antwoord op werd gegeven. Maar ook na afloop blijft Boersma bereid open te staan voor vragen al zal hij binnenkort geen wijkagent meer van St.-Anne zijn. Wel is er reeds een opvolger aangesteld. Na afloop kregen de aanwezigen folders mee om door te lezen en ook nog eens na te lezen wat er deze middag allemaal uitgelegd was. Een leerzame middag was de conclusie. De aanwezigen hadden al kunnen genieten van de koffie/thee en omdat het patatwoensdag in Beuckelaer was kon men ook nog genieten van een bakje patat, frikadel of kroket uit de keuken van de Beuckelaer.
Een bezoeker