SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Mis het niet!!!
Kijk voor de diverse Sinterklaas en Kerstbijeenkomsten in de agenda.0,99

Kerstbloemschikken
in de Open Hof te Sint Jacobiparochie
Op woensdagmidag 14 december om 14.00 uur

0,93
Zin in een leuke en gezellige kerstworkshop? Kom dan 14 december naar de Open Hof om o.l.v. Helma Pruiksma een prachtig kerststuk te maken. Het is een gebogen schuit met een mooi windlicht erin en is in verschillende kleuren te maken. De kosten voor deze workshop incl. materiaal zijn € 18,50. Dit is ook incl. koffie/thee met wat lekkers erbij. U kunt zich opgeven voor 5 december bij Annie Schiphof tel. nr. 0518-491937.

FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM

1,00

Het komende seizoen zal er 1 x in de maand op donderdagmiddag voor de liefhebbers een film worden gedraaid in MFC Ons Huis. Donderdag 8 december zal er weer een  film worden gedraaid. We hebben een prachtige film uitgezocht die we u laten zien op een groot scherm. We beginnen om 14.30 uur. De kosten voor deze middag zijn € 2,50 dit is inclusief een kopje thee/koffie met koek. U bent van harte welkom! Wilt u er meer over weten bel dan even met de SWO.

KLUSJESDIENST

0,63*Voor ouderen en gehandicapten in de gemeente het Bildt.

 

*Hebt u een tuinklusje of een ander klusje in of om huis, bel dan voor een afspraak.

 

*U betaalt voor een klusje € 5.00.

 (een klusje duurt niet langer dan een uur).

 

*Ook voor kledingreparatie kunt u bij de SWO terecht.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

Enorm succesvolle informatieve middag van de Werkgroep Senioren het Bildt en de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Ons Huis 30 november jl.

Hersenletsel komt zeer veel voor door allerlei oorzaken. In Nederland hebben nu zo'n 600.000 mensen enige vorm van Hersenletsel. Bekend is dat mensen die thuiskomen uit een ziekenhuis, verpleeginrichting of een revalidatiecentrum nog tegen veel problemen oplopen. De omgeving is ook vaak niet bekend met de gevolgen van het letsel. De patiënt veranderd in veel gevallen en dat kan problemen opleveren in de thuissituatie. Deze middag waren Mario Pietersma Verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA in het MCL te Leeuwarden aanwezig, Bob Klap Fysiotherapeut Algemeen en Geriatrie en Christiaan Docter voor de uitleg wat muziek bij deze patiënten kan betekenen. Mario Pietersma beet de spits af met een uitgebreide uitleg wat er met hersenen gebeurt als er een storing geweest is. Dat komt soms na lange tijd van een ongeluk of beschadiging nog voor. Pietersma  werkt samen met organisaties die mensen begeleiden na een beroerte, Tia of andere oorzaken waarvoor zij behandeld worden. Dat doet Pietersma niet alleen in het MCL maar ook op afstand. Daarnaast is het mogelijk Pietersma op eigen initiatief te benaderen.
De uitleg was voor velen buitengewoon goed. Meerderen wisten niet dat ook  MS patiënten geraakt kunnen zijn met hersenletsel, of wat een schedelbasisfractuur voor gevolg kan hebben en wat een patiënt doormaakt bij Afasie. Bij dit laatste is het vooral de spraak die beschadigd kan zijn. Daarna kwam Bob Klap werkzaam als Fysiotherapeut van o.a. Geriatrie, Oncologie en Thuiszorg aan het woord. Klap werkt met o.a. ouderen die als gevolg van een hersenaandoening problemen hebben, dat kan tevens bij jongeren voorkomen. Voorral de oefentherapie na de periode uit ziekenhuis of instelling is belangrijk om door te gaan met oefenen om de zelfstandigheid zo goed als mogelijk terug te krijgen. Na de pauze was Christiaan Docter aan de beurt. In het MCL was in het verleden een Afasiekoor. Maar door verloop is dat opgeheven, waarschijnlijk  gaat dit begin volgend jaar weer van start. Door de muziek komt het voor om zingend de woorden weer te leren uitspreken. Door de melodie komt het voor dat de mogelijkheid om te spreken langzamerhand weer op gang komt. Na afloop van iedere spreker was er gelegenheid om vragen te stellen deze vragen werden uitgebreid beantwoord. Door de vele reacties en opmerkingen bleek dat de aanwezigen een zeer goede informatieve bijeenkomst hadden bijgewoond.

Een bezoekster

Met nander ete in aigen dorp

1,17
Dinsdag 6 december om 12.00 uur is er weer een dorpsetentsy in de 'Twaskar' te Minnertsga. Er staan verschillende stamppotten op het menu. U kunt zich tot 1 december opgeven voor deze maaltijd bij Germ Bleeker, tel. 0518-850241 of bij de SWO.  U bent van harte welkom!

 

Maandag 19 december om 17.00 uur kunt u in Oudebildtzijl aanschuiven voor een heerlijk kerstdiner klaargemaakt door de koks van Zorgcentrum Het Bildt.
U kunt zich tot 16 december opgeven voor deze maaltijd bij: Tettsje de Vries 0518-421675 of Marijke Post tel. 0518-421504.
De middag begint om 17.00 uur. De kosten zijn ㈌,50 per persoon. Iedereen is van harte welkom in het lokaal achter de kerk van de VEG!

 

Kerstconcert Lemster Mannenkoor
20 december 20.00 uur Bonifatiuskerk Leeuwarden

1,79
Zo vlak voor Kerst genieten van het Lemster Mannenkoor in de prachtige Bonifatiuskerk in Leeuwarden.
Het koor (zo rond de 100 leden) onder leiding van Feike van Tuinen zingt kerstliederen die internationaal bekend zijn, maar heeft ook een prachtig Fries repertoire. Samen met de bekende soliste Netty Otter maakt dit koor er een mooie avond van. Ook samen met het publiek, want dit koor laat de aanwezigen maar wat graag meezingen.
Dinsdag 20 december kunt u ook mee, want om 19.00 uur staat er een bus klaar voor bij het MFC Ons Huis. De bus zet u voor de kerk uit, en haalt u na afloop om ± 22.15 uur weer op.
Gemakkelijker kunt u het niet krijgen? Gaat u ook mee? De kosten voor dit concert inclusief de busreis zijn: € 17,50. Te betalen aan: SWO het Bildt, rekeningnummer:  NL53RABO 0130191337
Graag uw naam vermelden bij de overboeking. U kunt zich opgeven voor 17 december bij de SWO.

De computer de baas of zelf de baas over uw computer?
Worstelt u ook met deze vraag? Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur  zijn onze vrijwilligers in de computerruimte van de SWO aanwezig om u op de goede weg te helpen. Voor vragen over bijvoorbeeld een workshop kunt u hier ook terecht. Ook kunt u onder begeleiding oefenen in het werken met de computer, iPad  of tablet. Deze middag is niet bedoeld voor het oplossen van (technische) problemen van de computer.  De kosten zijn  € 2.50 per middag. (dit is inclusief het gebruik van internet en een kopje thee of koffie). We zien u graag verschijnen in ons computerlokaal in MFC Ons Huis te St. Annaparochie.


 

Workshop Bestandenbeheer
Waar heb ik dat bestand gelaten? Waar zijn mijn foto?s en hoe vind ik ze terug? Zijn dit bekende vragen? Leer tijdens de workshop Bestandenbeheer hoe u een beter overzicht kunt maken en houden. Tijdens de workshop laten we u zien hoe u zelf een mappenstructuur op uw computer kunt maken en beheren. Ook leert u hoe u bestanden in deze structuur kunt (ver)plaatsen en kopiëren. Om deel te nemen aan deze workshop is wel enige basiskennis van de computer nodig.
Wanneer: Op dinsdagavond 13 en 20 december van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De workshop wordt gehouden in het computerlokaal van de SWO in MFC Ons Huis.
De kosten voor deze workshop zijn € 25,=.
Hebt u belangstelling geef u dan op bij de SWO.