SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


 FILM

Vrijdagmiddag 7 december bent u om 14.30 uur van harte welkom in MFC Ons Huis. We hebben weer een prachtige film uitgezocht die we u laten zien op een groot scherm. De kosten voor deze middag zijn € 2,50
dit is inclusief een kopje thee/koffie met koek.

Rondleiding gemeentehuis Waadhoeke te Franeker!
Op initiatief van de werkgroep Senioren het Bildt (PCOB, SWO en voorheen ANBO het Bildt) organiseerde de SWO op woensdag 14 november een bezoek aan het gemeentehuis van Waadhoeke te Franeker. Dat was een schot in de roos, ruim 60 deelnemers hadden zich opgegeven. Met particuliere auto's werden de deelnemers vervoerd. Na aankomst in het gemeentehuis kreeg de groep een kop koffie of thee met cake aangeboden. Wethouder Tol verwelkomde de groep nadat ze iedereen een hand had gegeven. Later vertelde ze dat dit een traditie is te Franeker. Wanneer men voor een vergadering (van bijv. het Kernteam) bij elkaar komt geeft men elkaar een hand. Mevr. Tol spreekt de groep in het Frysk toe, het Bildts beheerst mevr. Tol niet goed genoeg en Frysk verstaan de aanwezigen ook wel. Er is een programma voor deze middag opgezet door mevr. van der Meulen. Zij wilde eerst graag even weten of er bezwaren waren tegen het maken van foto's maar dat was niet het geval. Waadhoeke heeft momenteel 47.000 inwoners en 42 kernplaatsen.
Via een beeldscherm kregen we uitleg over het reilen en zeilen welke met tekeningen werden ondersteund. Door rechtstreeks contact met Waadhoeke op te nemen kan er veel op die manier geregeld worden en is het niet altijd nodig om naar Franeker af te reizen. Eventueel via de e-mail. Zo wil de gemeente dicht bij haar inwoners staan. Dit is mogelijk op verschillende terreinen o.a.:
1. Publiekscentrum
2. Samenleving
3. Gebiedsteam
4. Veiligheid en vergunningen, toezicht en handhaving
5. Omgeving
6. Beheer openbare ruimte
7. Financiën
8. Informatiebeheer
9. Bedrijfsvoering

Via het beeldscherm kregen we over vier onderwerpen uitgebreid te horen t.w. de punten 2, 3. 5, 8. en wat dan eventueel deze in houden. Daarna was er gelegenheid voor een tweede korte pauze met thee/koffie. Vooral in verband met deze aanwezige leeftijdsgroep werd daarna uitvoerig stil gestaan bij wat het gebiedsteam kan betekenen. Dat bestaat uit deskundige teammedewerkers. Zij hebben specialisatie in ouderen, jeugd of werk en inkomen. De gebiedsteammedewerker kan bij de aanvrager thuis komen zo dat nodig mocht zijn. Hij of zij denkt met u mee en zoekt naar een oplossing die bij de vraag past. Ook werd er aandacht besteed aan de maatschappelijke kant zoals bij de jeugd de opvoeding, pesten, problemen in gezin en relaties. Wat meestal meer bij de ouderen speelt is ook de eenzaamheid. Mantelzorgers zijn ook niet altijd in de naaste omgeving te vinden. Met een telefoontje kan men soms ook al heel wat bereiken.
Samenwerking met kerken, Humanitas, SWO, G.G.Z. is belangrijk voor de gebiedsteams in de gemeente. Daarna was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier enkele van de gestelde vragen. De vraag, die al veel vaker in de omgang genoemd is, was: dat Franeker zo slecht met het openbaar vervoer is te bereiken. Wanneer men niet in het bezit is van een auto kan dat moeilijk zijn. Antwoord: daar is en blijft aandacht voor, is niet direct op te lossen.
De volgende was: op welke termijn kan men antwoord verwachten van een gebiedsteam op een vraag en gebeurd dat dan ook binnen die termijn. Antwoord:  zo snel mogelijk maar het hangt er ook vanaf hoeveel mensen er op de aanmeldlijst staan. Er wordt aan gewerkt om de contacten onderling beter op elkaar af te stemmen. Deze gemeente is nog pril en moet groeien. Daarmee werd deze zeer interessante bijeenkomst afgesloten.
Daarna kregen alle bezoekers een tas met inhoud aangeboden, waaronder informatie materiaal, en wat aardigheden, wat zeer gewaardeerd werd.

Een bezoekster

 
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

- - - - - - - - - - - - - -

Donateurs, bedankt! 
Velen van u hebben ook dit jaar ons werk gesteund door donateur te zijn van de Stichting Welzijn Ouderen, het Bildt. Wij willen u langs deze weg heel hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage.  
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk iets extra?s te doen in ons werk voor de Bildtse senioren. We hopen dat we ook volgend jaar weer op u mogen rekenen.  
N.B. Heeft u uw bijdrage voor 2018 nog niet overgemaakt dan vragen wij u dit te doen voor eind  december. ( Rabobank: NL53RABO0130191337)
Alvast bedankt! 
Bestuur en medewerkers van de SWO het Bildt


        

Inloopmiddag /ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied
4,80

Inloopmiddag /ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied De SWO het Bildt en Bibliotheek Noord Fryslan werken samen om u te helpen bij het gebruik van de computer, tablet of telefoon. De inloopmiddag is op woensdagmiddag in het computerlokaal van de SWO (MFC Ons Huis). Dus heeft u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of telefoon, het downloaden van een app of bepaalde instellingen, loop dan gerust binnen. U hoeft geen afspraak te maken. Vrijwilligers zitten op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur voor uw klaar!
U bent welkom!

Bijeenkomsten:

Kerstbloemschikken o.l.v. Helma Pruiksma
in Oudebildtzijl en Sint Jacobiparochie
Zin in een leuke en gezellige kerstworkshop?  Kom dan 10 december naar het lokaal achter de VEG kerk in Oudebildtzijl of 12 december naar Helma Pruiksma, G. van Tuinenstraat 45 in Sint Jacobiparochie om een prachtig kerststuk te maken. De kosten voor deze workshops incl. materiaal zijn € 17,50. Dit is incl. koffie/thee met wat lekkers erbij. Opgeven voor 5 december.voor Oudebildtzijl bij: Tettsje de Vries: tel. 421675, voor Sint Jacobiparochie bij: Annie Schiphof: tel. 491937 Ook kunt u de SWO bellen: tel. 402778

Kerstconcert op 19 december
met It Gerrit Heeringa Orkest o.l.v. dirigent Menno Haantjes.
0,93
Zij treden op met een gevarieerd kerstprogramma. Dit wordt ongetwijfeld weer een gezellige middag. Wij hopen op een grote opkomst. U komt toch ook? Iedereen is van harte welkom dus neem gerust iemand mee! Datum: woensdag 19 december 2018
Plaats: MFC Ons Huis (grote zaal)
Aanvang: 14.30 uur              
Entree: € 7,50 (incl. consumpties)
Voorverkoop kaarten: € 6,- (incl. consumpties)
Kaarten verkrijgbaar bij de SWO

Sint Annaparochie: gezellige kerstmiddag
20 december is er in MFC Ons Huis een gezellige kerstmiddag. De heer
Rikus Alberts zal deze middag een prachtig verhaal voorlezen. Ook is er voor iedereen een lekkere kersttraktatie. Een middag om elkaar te ontmoeten en gezellig bij elkaar te zijn. Het comité wil u van harte uitnodigen voor deze middag, u bent allen van harte welkom op donderdagmiddag 20 december om
14.30 uur. U mag natuurlijk ook iemand meenemen naar deze bijeenkomst.
De kosten voor deze middag zijn € 2,50.

St.-Jacobiparochie kerstbijeenkomst met broodmaaltijd
Op donderdag 20 december is er een gezellige kerstbijeenkomst in
het MFC. Betty Drost zal weer een zelf geschreven kerstverhaal voorlezen. En er staat weer  een goed verzorgde broodmaaltijd voor u klaar. Al met al een bijeenkomst die u beslist niet mag missen. Komt u ook? Dan graag even een telefoontje naar mevrouw Annie Schiphof, tel. 491937. Opgeven kan tot
15 december. U betaalt voor deze bijeenkomst € 10,=. De broodmaaltijd is bij  deze prijs inbegrepen. Let op! De bijeenkomst begint deze keer om 17.00 uur.

 

Vrouwenparochie: kerstmiddag met broodmaaltijd
Op dinsdag 18 december organiseert het Plaatselijk Comité van Vrouwenparochie voor u een gezellige kerstmiddag met verhalen en gedichten. Ook Griet Wijbenga zal weer een muzikale bijdrage leveren aan deze middag. Daarna is er een broodmaaltijd. Het comité wil in verband met de benodigde inkopen graag weten hoeveel er komen eten. U komt toch ook? Graag opgeven voor 15 december bij Bindert Porte tel. 402331 of Juliane van der Mossel, tel. 403303. Van u wordt voor deze middag een bijdrage gevraagd van € 12,50.
Het comité heet u alvast van harte welkom in de Kijfhûeck.
De middag begint om 15.00 uur.

 

 

Breicafé Sint Jacobiparochie

Handwerkliefhebbers in Sint Jacob en omstreken worden van harte uitgenodigd om eens langs te komen in het breicafé. Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur kunt u met een handwerkje aanschuiven in het Jabikshuus. Tijdens het breicafé kun je ervaringen en tips uitwisselen, maar ook gewoon gezellig praten. Ook is er een kopje thee of koffie met wat lekkers bij.
Komt u ook eens langs om te zien hoe gezellig deze middagen zijn? Natuurlijk kunt u ook samen met een vriendin, familielid of buurvrouw komen. U bent elke dinsdag van harte welkom. Tot ziens!

Oproep voor dames en heren in St. Jacobiparochie en Nij Altoenae

In beide dorpen bestaat al jaren een SWO koersbal- en spelclub. Om deze activiteiten in stand te houden zijn we op zoek naar nieuwe leden. De lange en donkere wintermaanden komen er weer aan. Misschien komt u ook eens langs om te kijken en een spel mee te spelen? Het is altijd een gezellige aangelegenheid. Ook is er tussendoor genoeg tijd voor een praatje en een kopje thee en koffie. Wilt u eerst meer weten dan kunt u contact opnemen met de SWO

Sint Jacobiparochie
Koersbal: 1x per week op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur
Spellenmiddag: 1 x per week op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur

Nij Altoenae
Koersbal: 1 x per 14 dagen op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur
Spellenmiddag: 1 x per 14 dagen op maandagmiddag vanaf 14.30 uur