SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Alle activiteiten van de SWO stopgezet.

Zoals u allemaal weet heeft de regering, op dinsdag 13 oktober, de maatregelen weer aangescherpt. Dit omdat het aantal besmettingen nog steeds sterk toeneemt. De regering wil er alles aan doen om het aantal besmettingen terug te dringen.
 
Ook voor onze doelgroep, de senioren op het Bildt, is het natuurlijk erg belangrijk om niet besmet te raken met het coronavirus. Een andere belangrijke reden om  de besmettingen te beteugelen is de grote druk die op ziekenhuizen en zorgpersoneel ligt. In lijn met de maatregelen van de regering heeft de SWO dan ook besloten om alle activiteiten stop te zetten.
 
Hoe lang dat nodig is hangt af van het verloop van de besmettingen en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de regering. Dat kan aanscherping zijn maar ook versoepeling. We doen bij wijzigingen weer bericht.
 
Het kantoor van de SWO is in de komende weken gesloten. De mail wordt wel gelezen en de medewerkers zijn ook telefonisch bereikbaar. Spreek een boodschap in en wij bellen u terug.

We vinden het uiteraard heel jammer dat deze strenge maatregelen weer nodig zijn en hopen dat we in de nabije toekomst elkaar weer kunnen ontmoeten.

Lezing: Hoe houd ik mijn hersenen gezond? (GAAT NIET DOOR)

De lezing "Hoe houd ik mijn hersenen gezond" die 4 november gehouden zou worden in MFC Ons Huis gaat niet door vanwege de maatregelen rond het coronavirus.

Momenteel kunt u geen gebruik maken van onze klusjesdienst!

0,92

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven

Telefonisch bereikbaar!

Het kantoor van de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt blijft de komende tijd gesloten maar de medewerkers zijn op werkdagen wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0518-402778. Ook kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld.

Donateurs, bedankt!
 
Velen van u hebben ook dit jaar ons werk gesteund door donateur te zijn van de Stichting Welzijn Ouderen, het Bildt. Wij willen u langs deze weg heel hartelijk bedanken voor uw financiële bijdrage. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk iets extra?s te doen in ons werk voor de Bildtse senioren. We hopen dat we ook volgend jaar weer op u mogen rekenen.
 
N.B. Heeft u uw bijdrage voor 2020 nog niet overgemaakt dan vragen wij u dit te doen voor 1 november. (Rabobank: NL53RABO0130191337) Alvast bedankt!
 
Bestuur en medewerkers van de SWO het Bildt

   

0,72

Meer dan 3000 mutsjes!

Om precies te zijn werden er 3307 mutsjes ingeleverd bij de stichting Welzijn Ouderen het Bildt. In mei ging de Goedgemutste Breicampagne van start. Er was veel belangstelling voor het breipakketje en er werd ijverig gebreid en gehaakt. De mutsjes stroomden binnen. Afgelopen week zijn ze in grote dozen verstuurd. In december verschijnen de mutsjes in de winkel op smoothies van innocent. Voor elk verkocht flesje gaat € 0.20 naar het Nationaal ouderenfonds. Daar doet het ouderenfonds dan weer goede dingen mee om ouderen uit hun isolement te halen. Zoals het organiseren van uitjes en gezamenlijke diners. Wij vonden het erg leuk dat u meedeed.
Bedankt!

0,68        Dementie en Corona    

In deze periode zonder Alzheimer Cafe's, wil de werkgroep Alzheimer Café Noordwest Friesland u wijzen op de website van Alzheimer Nederland. Er leven mogelijk ook bij u vragen zoals: hoe ga je om met de coronamaatregelen als je naaste dementie heeft?
Op de website www.dementie.nl vindt u informatie, tips en ideeën!
Vind u het prettiger om te bellen, dan kan dat ook.
Bel gratis de AlzheimerTelefoon op 0800 - 5088, of laat een terugbelverzoek achter. De AlzheimerTelefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.

Mantelzorg en het coronavirus

Op de website van mantelzorg.nl kunt u veel informatie vinden over de zorg voor een kwetsbare naaste in deze zorgelijke tijd. www.mantelzorg.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Mantelzorglijn 030 - 760 60 55, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.