SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Naar Luwtermet!
door Siepie van der Wal
Het zal zijn geweest in 1951 of 1952, het precieze jaar  doet er niet toe. Op een Zondagavond kwamen mijn vriendin en ik op het lumineuze idee,dat we wel even naar Luwtermet konden gaan. Ja, dan is het al 7 uur als we dit bedenken. En als je dan om 9 uur thuis moet zijn is er toch akelig weinig tijd om heen en terug te fietsen  naar deze kermis.  Maar heel snel fietsen dan moest dat toch lukken.  Ja vooruit met de geit, op naar Luwt.
Alles was misschien ook nog wel goed gekomen als mijn vriendin, niet op het onzalige idee was gekomen om in 'vliegen aan de wand' te gaan. Dit is zoiets als een hele grote houten centrifuge, waar je in gaat staan en als hij dan heel snel draait de bodem onder je weg zak en jij als een vlieg aan de wand blijft kleven.
Ik bleef wel boven staan kijken, mij niet gezien om hierin. Maar o vreselijk toen ze er weer uit was, was ze heel erg misselijk.
2,25

Van vlug naar huis fietsen kon niets komen en bovendien we waren toch al te laat, 9 uur was een onmogelijkheid om nog te halen. Voor dat ze weer zover was bekomen dat we konden fietsen, was het alweer een uurtje later. Wat hebben we gefietst alsof ons leven er vanaf hing. Te laat was te laat dit was niet in te halen. Wat wij niet allemaal voor verhalen hebben bedacht om dit te laat komen iets recht te praten! Het heeft niet geholpen.

Want wat schertste onze verbazing. Op de prulhoek tussen St Anna en Vrouwbuurt stond een man, wat op zich niet zo erg was, maar hij kwam achter ons aan en nog een thuisbrenger konden we niet gebruiken! Ik maar hopen dat hij achter mijn vriendin aan zou gaan, en ik van hem geen last zou krijgen. Maar dit was valse hoop. Bij Tolsma (Waar nu een kantoor zit) ging ik om de hoek het 'Zandpad' op en tot mijn ontsteltenis kwam deze fietser achter mij aan, wat nu? Ja daar dacht ik  goochem te wezen. Bij ons op het Zandpad hadden we achter ons huis een rij oude hokken, ik dacht daar ga ik snel achter dan vind hij mij niet. 
Maar ho maar, wie hoorde ik daar roepen 'Siepie, Siepie waar ben je'?  Oh wat vreselijk, dat was ons Heit! Die stond dus op de prulhoek al op ons te wachten. Hij had ook gehoord wat voor leugentje we wilden vertellen om ons late thuiskomen wat te verbloemen.
Kwaad!! Kwaad!! was mijn vader! ik moest zien dat ik binnen kwam en dadelijk naar bed, een schop onder mijn kont kon ik krijgen! Ik hoor mijn moeder nog roepen uit de kamer: 'Sierd is ze daar"? 'Ja daar  is  ze', ik kon aan haar stem horen dat ze erg ongerust was geweest,  'Maar ze ziet maar dat ze boven komt, morgen wordt er wel gepraat'. Ik mocht de kamer niet meer in,  naar bed zonder eten of nog iets te drinken . Maar morgen nog met ons Heit praten zat me ook niet lekker want daar kon hij wat van. Als we wat hadden uitgehaald hadden we liever straf dan een zede preek van ons Heit!  Tot zover dit verhaal. Het is een herinnering als zovele , maar deze ene laat mij niet los. 
 

St. Jacobiparochie
11 Oktober 2016

 

Gezocht
leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân
De adviesraad heeft een vacature voor twee nieuwe leden. De raad adviseert het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân bij de vorming van sociaal beleid. Het gaat om beleid op het  terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen voor de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland.
Voor de profielschets kunt u kijken op de website van de Adviesraad.
www.adviesraadsociaaldomein-noardwestfryslan.nl
Heeft u belangstelling neem dan contact op met de voorzitter van de Adviesraad,
dhr. Jaap Zondervan, tel: 06-53182258
of bij het secretariaat van de Adviesraad,
mevr. Djoke Travaille, tel. 06-19003883

Cursus valpreventie.

Vanwege het belang om kennis te hebben over valincidenten en naar aanleiding van de lovende woorden van de deelnemers van de vorig jaar gehouden valpreventie cursus wordt deze cursus nogmaals aangeboden op woensdag 1 maart 2017.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van een fractuur, vooral bij ouderen. Daarom is het voorkomen van valpartijen belangrijk. Met de valpreventie willen wij u informeren om de kans op vallen terug te brengen en mocht u wel vallen wat dan te doen.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen. De cursus wordt gehouden op woensdagmorgen en begint om 9.30 uur in het MFC Ons Huis te Sint Annaparochie en duurt tot ongeveer 11.00 uur. En natuurlijk krijgt u ook een kopje koffie of thee. De cursus duurt 10 weken, elke week aanwezig is wenselijk maar niet verplicht. Deelname is gratis.
Wacht niet te lang om u op te geven want er kunnen maar een beperkt aantal cursisten deelnemen!

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

Gezamenlijke maaltijd in Beuckelaer
1,34
Op woensdag 8 maart is er gelegenheid om aan een gezamenlijke maaltijd deel te nemen in Beuckelaer. Om 11.30 uur bent u welkom in het restaurant waar u een drankje krijgt geserveerd.
Daarna kunt u genieten van heerlijk klaar gemaakte stoofpotjes, dat wordt vast weer genieten. U komt toch ook gezellig mee-eten? U bent van harte welkom!
U betaalt € 11,00 voor de complete maaltijd. Dit bedrag kunt u bij binnenkomst betalen. 
Voor opgave belt u (vóór 4 maart) naar de SWO, tel. 0518 402778

Biljarttoernooi
Vijf woensdagmiddagen werd er weer met veel plezier gespeeld voor het kampioenschap in MFC Ons Huis te Sint Annaparochie. Vooral de ludieke opmerkingen waren niet van de lucht. 
De soos 'Ons Genoegen`84' was weer de gastheer. Op woensdag 11 januari is men gestart en de laatste wedstrijd was op 8 februari waar nog echt door 6 clubs moest worden gestreden wie de
meeste punten zou binnen halen.
'De Iest', St. Jacobiparochie werd de kampioen met 1816 p.
2e  'De Utwyk', Nij Altoenae 1794 p. 
3e 'Ons Genoegen 84', St.Annaparochie 1765 p. 
4e Froubuurt 1764 p.
5e 'De Spitsroeden', Westhoek 1729 p.
6e 'Us Freonenrûnte' Minnertsga 1436 p.

De winnaars van links naar rechts:  R. Van Dijk, Br. Joostema (3e), W. Beimers, P. Klaver (1e), D. Kuik en G. Stok (2e).
1,64

Meer foto's vindt u hier

De computer de baas of zelf de baas over uw computer?
Worstelt u ook met deze vraag? Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur  zijn onze vrijwilligers in de computerruimte van de SWO aanwezig om u op de goede weg te helpen. Voor vragen over bijvoorbeeld een workshop kunt u hier ook terecht. Ook kunt u onder begeleiding oefenen in het werken met de computer, iPad  of tablet. Deze middag is niet bedoeld voor het oplossen van (technische) problemen van de computer.  De kosten zijn  € 2.50 per middag. (dit is inclusief het gebruik van internet en een kopje thee of koffie). We zien u graag verschijnen in ons computerlokaal in MFC Ons Huis te St. Annaparochie.

FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM

1,00

in Sint Jacobiparochie
Ook dit jaar organiseert het Plaatselijk comité voor u een filmmiddag en wel op donderdagmiddag 2 maart om 14.30 uur in De Open Hof. Let op! In het boekje van de SWO staat 9 maart, dit wordt dus 2 maart. Er wordt deze middag een prachtige film voor u gedraaid. Voor meer informatie over de film kunt u contact opnemen met Annie Schiphof, tel. Nr. 491937. Uw bijdrage voor deze middag is € 2,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met koek. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom.

Prachtige muzikale middag In Ons Huis

1,33
Op een prachtige voorjaarsmiddag werd in Ons Huis een bijzondere muzikale middag bijgewoond door vele senioren uit het Bildt. Deze middag, georganiseerd door de werkgroep 't Bildt bestaande uit de SWO, PCOB. en wat oud bestuursleden van de vroegere ANBO, werd verzorgd door het Gerrit Heeringa orkest. Deze naam herinnerd nog aan wijlen de oud dirigent Gerrit Heeringa die in 2008 probeerde met 12 personen een Hafabra orkest op te richten. Dat lukte en momenteel is het een prachtig orkest. Heeringa is tevens dirigent van Aurora te St. Jacobiparochie geweest. Het orkest bestaat hoofdzakelijk uit senioren mannen en vrouwen die de muziek nog altijd een warm hart toedragen. Het enthousiasme straalde er deze middag dan ook van af. De leden komen uit alle Friese windstreken volgens dirigent de heer Haantjes en komen in Leeuwarden bijeen voor de repetities. Nadat de heer Sjoerd Postma het orkest en de aanwezigen welkom had geheten werd geopend met koraalmuziek. Rustige muziek en zo konden de leden zich even inblazen aldus de dirigent. Vervolgens met de muziek "Nearer, My God, to Thee" waarmee de Titanic naar de diepte verdween, en een Volkslied uit Finland. Met een mars van Harm Evers uit Assen werd het programma vervolgd en daarna speelden ze een prachtig driedelig stuk geschreven door Jan de Haan met de naam Cityscapes. Dan komen er enkele Friese elementen. Muziek uit de film gemaakt over het leven van Nienke van Hichtum, een muziekstuk over Leafde geschreven door Kees Bijlstra, werd het optreden voor de pauze afgesloten. Dan komen na een pittige mars wederom Friese  stukken zoals: Ynskje op 'e baan, Wat bisto leaflik, Hup! jSûpen groattenbrij, Breidzje en it Aldershûs, welke soms door het aanwezige publiek werden meegezongen.
1,33
Het Bildtse gedicht "Bevroren Blikfaart" door Albert Tilma probeerde de dirigent zo goed mogelijk voor te lezen. Het publiek genoot.
Tot slot werd nog een mars gespeeld.
Nadat de heer Postma iedereen had bedankt voor de bijdrage aan het slagen van deze mooie middag werd afgesloten met een toegift genaamd
"Westers Home".

Geartsje Wijmenga

Informatieve middag over gezonde voeding
Woensdag 1 maart in MFC Ons Huis om 14.30 uur

1,32

Gezond eten is belangrijk voor iedere fase in ons leven.
Maar wat is ?gezond? en wat heb je per dag nodig aan voeding?
Harminke Vellinga uit St.- Annaparochie zal alles vertellen over
gezonde voeding met name voor ouderen.
U krijgt informatie, er is een quiz en u krijgt tijdens de pauze een
lekker gezond hapje. Ook is er natuurlijk thee en koffie.
De eigen bijdrage voor deze middag is € 2,50.
U bent allen van harte welkom!

KLUSJESDIENST

0,63*Voor ouderen en gehandicapten in de gemeente het Bildt.

 

*Hebt u een tuinklusje of een ander klusje in of om huis, bel dan voor een afspraak.

 

*U betaalt voor een klusje € 5.00.

 (een klusje duurt niet langer dan een uur).

 

*Ook voor kledingreparatie kunt u bij de SWO terecht.