SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Forel vissen bij de Blikvaart
1,33
SWO organiseert voor 23 juni weer een vismorgen, u kunt u alvast voor deze morgen aanmelden bij de SWO.
Lees het verhaal en bekijk de foto's van de zeer geslaagde vismorgen in Mei hier!   

Samen in beweging
Deze zomer staan er weer diverse activiteiten op het programma om u in beweging te houden

Wandelen
Wilt u graag actief bezig zijn in de buitenlucht? Dan kunt u zich aansluiten bij een groepje wandelaars. Op de donderdagochtend om 10.00 uur komen de wandelaars voor het gemeentehuis bij elkaar. Ze bepalen ter plekke de route en in overleg de afstand die zal worden afgelegd. Het gaat niet zozeer om de prestatie maar om gewoon lekker in beweging te zijn. Na de wandeling is er nog tijd om  gezellig met elkaar nog even een kopje koffie te drinken. Doet u ook mee?

Beweeg-uurtje in de Beweegtuin
2,42
Iedere woensdagmorgen vanaf 10 mei van 10:00 tot 10:30 uur kunt u onder leiding van de buurtsportcoach samen met anderen bewegen in de Beweegtuin bij Zorgcentrum het Bildt
Na afloop is er een kopje koffie. U bent van harte welkom!

SWO Fietsclub
Vindt u het fijn om te fietsen en lijkt het u gezellig om dat in groepsverband te doen? Dan bent u van harte welkom bij de  SWO fietsclub. Elke donderdag middag vanaf 11 mei in het zomerseizoen gaat de club op stap maar dat wil niet zeggen dat u verplicht bent om elke keer mee te doen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u een keer niet mee kunt. Tijdens elke tocht is er een stop om wat te eten en te drinken en om even uit te rusten. U kunt vanuit alle dorpen mee fietsen.
Fiets u ook mee, heel gezellig en u blijft er fit bij!          
De tijd van vertrek is om 13.30 uur vanaf Ons Huis in St.-Annaparochie.
De kosten zijn € 8.00 voor het hele fietsseizoen.
Voor meer informatie belt u naar de SWO. tel.402778

Muziekclub
Elke maandagmorgen zingt eerst het kleine koortje van SWO. Na de koffie om half 11 komen de bewoners van Beuckelaer en Suderhoog erbij en zingen dan gezellig samen allemaal bekende liedjes. Deze keer de dames met trekzak erbij.
0,93

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

Zo kan het dan zomaar gebeuren dat je in de schrijfgroep van de SWO zit en je eerste gedichtenbundel uitgeeft. Dit gebeurde Rennie Steensma die een prachtige bundel gedichten en kleine versjes heeft geschreven in haar Memmetaal het Bildts. Het boekje is voor 10.00  verkrijgbaar bij het kantoor van St. Bildts Aigene, de bibliotheek en via Rennie zelf wiebrenrennie@hetnet.nl / of 06 30986920.
Hier alvast een voorproefje:
0,70

Skoanhait syn stoel

Myn skoanhait, 'n klaine gernier
kocht op 'n dâg 'n tweedehâns John Deere
type twintig-dartig, seuventig pk, beresterk
en goed foor al 't sware lândwerk

Winters ston hait bij Corry an de sipelbând
seumers wrotte hij om op syn aigen lând
't waren lange dagen, maar 'n goeie tiid
en met syn trekker waar-y och soa wiis

In 'e kebine sat-y prachtig mooi
hij had goed sicht en gyn last fan ?n boi
se maakten tegaar 'n prot uren
en wonnen soa ok an nanders kuren

De trekker had 'n prot kebaal en in de sitting sat 'n skeur
der kwam 't skúmrubber dan ok al gau deur
maar krekt dut lêste ongerief
waar myn skoanhait meer dan lief

Want de oplossing foor syn prebleem deed 'm foor
hij doude 'n plok skúmrubber in elk oor
geweldig, gyn last meer fan 't kebaal
hij plokte soa de sitting starigan kaal

Hij kon dermet nag jaren foorút
maar och die stoel, die sâg d'r niet út
't leken wel een groat múzenêst
maar skoanhait lachte die fon 't bêst

't Het útaindlik niks holpen foor syn gehoor
want dat het-y nou útwendig achter 't oor
de plaats en de trekker bin ferkocht
en skoanhait en mim hé wij na Sint Anne brocht

Se weune der best dicht bij de iisbaan
maar ik kin mysels wel foor de kop slaan
want met de trekker gong ok hait syn plokte stoel an de haal
en dêrmet 't bewiis fan dut mooie ferhaal.

Zeer geslaagde fietsinformatiedag in St.- Jacobiparochie
Op 16 mei werd in St. Jacobiparochie een Fietsinformatiemiddag gehouden. In Nederland is ruim 20% van de verkeersslachtoffers fietser. Senioren lopen een groter risico op een ongeval dan overige volwassen fietsers. Uit ziekenhuisgegevens blijkt dat een groot deel van de fietsongevallen eenzijdig is, wat betekent dat er geen andere weggebruikers bij het ongeluk zijn betrokken.
Sommige oudere fietsers ondervinden met het vorderen der jaren vaak problemen met het evenwicht, reactiesnelheid en het overzien van een complexe verkeerssituatie, bijvoorbeeld bij het links afslaan. Andere senioren vinden het verkeer door allerlei nieuwe verkeersmaatregelen, de veelheid van borden en de veranderde weginrichting minder overzichtelijk. Zij vinden het gevaarlijk om te fietsen. Hierdoor dreigt zelfstandige mobiliteit door senioren verloren te gaan. Daarom werd in samenwerking met de Fietsersbond een informatieve middag georganiseerd. Doel van deze middag was : Het vergroten van het inzicht in de eigen fiets- en verkeersvaardigheid en het aanbieden van mogelijkheden deze vaardigheid te  vergroten. Zodoende draagt de fietsvaardigheid bij aan het verkleinen van de ongevalkansen, zodat de oudere fietser langer en met plezier aan het verkeer kan deelnemen. Ik denk dat men daar deze middag zeker in is geslaagd. Meer foto's vindt u hier!

1,33

SWO Zomerontmoeting!
Voor de senioren die de vaste activiteiten missen in de zomerperiode organiseert de SWO de zomerontmoetingen. Deze worden gehouden op de dinsdagmiddag vanaf juni en in de maanden juli en augustus. Een middag om gezellig bij elkaar te zijn! Op vrijwel alle middagen is er gelegenheid om gezelschapsspelen te doen. Daarnaast staan er diverse activiteiten op het programma, zoals: koersbal, BINGO, knutselen, verhalen en muziek en een gezamenlijke maaltijd. De middagen worden gehouden in het MFC Ons Huis. U bent welkom van 14.00 uur tot ± 16.30 uur. Voor deelname aan de middag betaalt u € 2.50. U kunt dit bedrag bij binnenkomst afdragen. Een kopje thee en koffie met wat lekkers is bij de prijs inbegrepen. De eerste zomerontmoeting is op dinsdag 6 juni. U hoeft zich niet aan te melden, maar kunt zo langs komen. Wij heten u alvast van harte welkom! Hebt u nog vragen dan kunt u bellen naar de SWO

Haak jij ook aan?
1,06Maak met een granny van 10 cm bij 10 cm. In 2018, het jaar waarin Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa is moet hij af zijn: de grootste gehaakte deken van de wereld. Het kleed staat symbool voor mienskip en verbinding, voor en door iedereen, jong en oud. Natuurlijk is er veel garen voor nodig, daarom.... wie heeft voor ons nog restjes garen? Iedereen is van harte welkom op woensdag 14 juni a.s. van 10.00 uur tot 11.30 uur om gezellig samen grannys te haken in de bibliotheek te Sint Annaparochie of om resten garen te brengen. U/je kunt natuurlijk thuis alvast grannys haken, deze kun je inleveren bij de bibliotheek of bij SWO in Sint Annaparochie of bij Klaske Wijbenga in Sint Jacobiparochie. Wilt u/wil je mee doen? Hebt u/heb je garen over of  haaknaalden die we kunnen gebruiken? Kom dan langs op woensdag 10 mei a.s. Voor meer informatie kunt u/kun je contact opnemen met SWO of met Klaske Wijbenga tel. 0518-491057