SWO het Bildt wordt Connexa

Gepubliceerd op: 28-08-2023

Er is iets bijzonders aan de hand. De informatiegids van Stichting Welzijn Ouderen het Bildt voor het seizoen 2023-2024 laat de overgang naar een nieuwe situatie zien.

Vanaf 1 januari 2024 worden de activiteiten georganiseerd door Connexa, de brede welzijnsorganisatie in de gemeente Waadhoeke. Daarmee komt er een einde aan Stichting Welzijn Ouderen het Bildt.

De SWO is al vanaf 1971 verantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnswerk voor ouderen op het Bildt. Nu het Bildt al een aantal jaren deel is van de gemeente Waadhoeke is het een logische ontwikkeling om het welzijnswerk voor ouderen meer op een lijn te brengen binnen de gemeente.

De vaste medewerkers, Hilda en Ekie, hebben besloten om met pensioen te gaan bij de overname van de activiteiten van de SWO door Connexa.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn getroffen en een medewerker van Connexa neemt vanaf 1 januari 2024 de werkzaamheden over. De ouderenadviseur verdwijnt maar u kunt bij het gebiedsteam terecht voor ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Op de laatste pagina van de gids vindt u de contactgegevens van een aantal organisaties die voor u belangrijk kunnen zijn. Het is dan ook handig om de gids te bewaren zodat u deze informatie altijd bij de hand heeft.

Het actuele nieuws over de activiteiten leest u in Bildt.nu. Deze krant verschijnt één keer in de twee weken. Alle informatie is tot januari 2024 ook te vinden op de webiste van de SWO www.swohetbildt.nl

Wij hopen dat u gebruik zult maken van het aanbod. Wilt u eerst een keer op proef meedoen aan een activiteit? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan telefonisch maar u kunt ook even langskomen in ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst!

Met vriendelijke groet

Bestuur en medewerkers SWO het Bildt

 

SWO ’t Bildt gaat over in Connexa, voorheen De Skûle Welzijn maar dit is geen nieuws meer voor u. Geertje Miedema neemt vanaf 1 januari 2024 het stokje over van de dames Hilda Dijkstra en Ekie Altena.

De activiteiten worden zoveel mogelijk voortgezet op de wijze zoals u dat gewend bent vanuit SWO ‘t Bildt. De locaties waar de activiteiten plaatsvinden worden eveneens overgenomen. Uiteraard zal er gaandeweg best wel eens wat veranderen aangezien we graag inspelen op de wensen van de deelnemers. We werken onder andere met klankbordgroepen, waar u als deelnemer of vrijwilliger aan kan geven wat u graag zou willen. Onze slogan is ook niet voor niets ‘verbinder in welzijn’.

Voor ik verder ga zal ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Joke Bandstra, ik ben 55 jaar oud en in werk nu ruim 4 jaar met veel plezier voor de stichting Connexa als directeur bestuurder. Ik woon, met mijn vriend en jongste zoon, in Leeuwarden vlakbij de finish van de Elfstedentocht. Voordat ik bij Connexa aan het werk ging heb ik gewerkt in de zorg en in de re-integratie. In deze baan komt eigenlijk alles wat ik tot dusver heb gedaan samen. Wie weet komen we elkaar tegen bij een evenement of zo maar bij een activiteit op ‘t Bildt!

De organisatie wil ik ook aan u voorstellen, wij zijn een welzijnsorganisatie met circa 40 betaalde medewerkers en 590 vrijwilligers en werken in opdracht voor de gemeente Waadhoeke en Harlingen. 35 welzijnsmedewerkers en 5 medewerkers die facilitaire en administratieve ondersteuning bieden aan de organisatie. Connexa heeft daarnaast een Raad van Toezicht, bestaande uit 4 leden en ik ben directeur bestuurder waardoor er geen bestuur is.

Ons pand in Franeker aan de Godsacker 35 houdt de naam De Skûle en is onze hoofdlocatie. Daarnaast zitten we in Waadhoeke in het nieuwe MFC in Berlikum en het MFC Ons Huis (jeugdhonk in de kelder). Ons doel is om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Wij bieden laagdrempelige activiteiten aan voor ouderen en jongeren, inwoners kunnen bij ons terecht met vragen over mantelzorg, zo bieden wij het respijtzorgweekend, begeleiden nieuwkomers, bieden vrijwilligerswerk, Buurthulp en wij hebben een maatjesproject voor jong en oud. Ook hebben wij projecten zoals ANWB Automaatje waarbij wij iemand met een vervoersbehoefte koppelen aan een vrijwillige chauffeur. En wij stimuleren en helpen met het opzetten van verschillende burgerinitiatieven.

We hebben 4 thema’s waaraan we werken:

  •  Jeugd een goede start;
  •  Bestrijden van eenzaamheid en het aanmoedigen van wederkerigheid;
  •  Bestrijden van armoede;
  •  Participatie, iedereen doet mee.

Voor meer informatie over Connexa kunt u terecht op de website www.connexa.nl

Zijn er vragen over de activiteiten, dan kunt u deze (vanaf 1 januari 2024) richten aan geertje@connexa.nl

Vriendelijke groet,

Joke Bandstra 

Directeur bestuurder Connexa