Alzheimer Cafè

Gepubliceerd op: 09-10-2021

Op donderdag 28 oktober 2021 is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in: Zorgcentrum het Bildt “Beuckelaer”, Beuckelaerstraat 25, 9076 DA Sint Annaparochie.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.  Het thema van de avond ”Gedragsverandering bij dementie”  wordt gepresenteerd door Veronica van der Pol en Sonja Vossenberg, specialisten ouderengeneeskunde van Ouderenpraktijk Friesland en consulent bij zorgcentrum het Bildt. 

Gedragsverandering bij dementie is een groot en breed thema. Want wat is gedragsverandering eigenlijk? Zijn er verschillende vormen en hoe kan je die onderscheiden? Welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe kan je er het beste mee omgaan? Het gedrag en de veranderingen daarin worden vaak door iedere betrokkene anders ervaren en dat vraagt dus om een multidisciplinaire aanpak. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen.    

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Wij hopen u op 28 oktober te begroeten in ons Alzheimer Café, de toegang en de koffie en thee zijn gratis,  een gift in onze collectebus stellen wij op prijs.

Voor informatie kunt u bellen met Ekie Altena-Bouma, Stichting Welzijn Ouderen het Bildt, tel. 0518-402778  of met Margreet van der Wal, zorgcentrum het Bildt, 0518-401532