Zorgcentrum het Bildt staat voor u klaar als het nodig is!

U kunt bij ons terecht voor:                            

Wonen en verzorging in de appartementen van Beuckelaer en Nij Bethanië. Wij hebben ook een aantal kamers voor tijdelijke herstelzorg. Wonen in Beuckelaer en Nij Bethanië  is voor iedereen betaalbaar!

Thuiszorg. Wij bieden huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging. Onze wijkverpleegkundigen komen graag bij u thuis om met u te overleggen welke zorg u nodig heeft om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen.

Dagcentra. Wij hebben dagcentra in St.-Annaparochie (Beuckelaer) en Tzummarum (Nij Bethanië). Ouderen die behoefte hebben aan een dagstructuur of het gezellig vinden om anderen te ontmoeten, zijn hier van harte welkom.

Zorg-Servicepas. Met de Zorg-Servicepas krijgt u korting op diverse diensten en kunt u meedoen met het activiteitenprogramma.

Voor verdere informatie over wonen, zorg en welzijn en de kosten hiervan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U bent ook van harte welkom om een keer bij ons binnen te kijken. Wij helpen u graag.

Locatie Beuckelaer                      Locatie Nij Bethanië

Beuckelaerstraat 25                     Nij Bethanië 1                   

9076 DA St.-Annaparochie            8851 EJ Tzummarum         

0518-401532                               0518-744703

www.zorgcentrumhetbildt.nl

info@zorgcentrumhetbildt

Locatie Beuckelaer Locatie Nij Bethanië