Zonder vrijwilligers geen welzijnswerk. En dat geldt zeker voor Connexa.

Er zijn ruim 300 vrijwilligers actief in Waadhoeke en Harlingen.

Allemaal gemotiveerde mensen, die graag iets voor een ander doen, een bijdrage willen leveren aan de samenleving en hun vrije tijd zinvol willen besteden.

De vrijwilligerscentrale van Connexa is het eerste aanspreekpunt in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen als het gaat om het activeren, ondersteunen, vernieuwen en versterken van vrijwilligerswerk.

Bij vrijwilligerswerk snijdt het mes vaak aan twee kanten.

Mensen die hulp vragen en mensen die hulp geven worden gelukkig van elkaar.

Heeft u hulp nodig?

Wij kijken graag of wij u verder kunnen helpen.

Neem contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of via de mail.

Locatie Vrijwilligerscentrale Berltsum 
Sportleane 7, 9041 CE Berltsum. 
openingstijden maandagochtend van 9.00 - 12.00 uur. 
tel: 06-48721356 / 0517-393750
w.devries@deskule.nl