Nuttige adressen en telefoonnummers

Alarmnummers

Telefoonnummer

Website
Voor politie, brandweer, spoedambulance en ongevallen

112

 
Politie voor niet spoedeisende zaken 

0900-8844

website politie
     
Huisartsen    

Huisartsenpraktijk Bögels, van Harenstraat 47, 9076 BT St. Annaparochie

0518-401764

website praktijk Bögels

Huisartsenpraktijk Bögels, van Albadaweg 11, 9078 VR Oude Bildtzijl

0518-421232

website praktijk Bögels
 

 

 
Huisartspraktijk Klatter, Kadal 29, 9079 KT St. Jacobiparochie

0518-491215

website praktijk Klatter
Huisartsenzorg Minnertsga, Fjildleane 16, 9047 JR Minnerstga

0518-471224

website huisartsenzorg Minnertsga
     
Dokterswacht

0900-1127112

website Dokterswacht
     
Tandzorg het Bildt    
Burg. Albardastraat 20, 9076 ET St. Annaparochie

0518-401010

website Tandzorg het Bildt
     
Gebiedsteam Waadhoeke

0517-380357

website Gebiedsteam
     
Gemeente Waadhoeke    
Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

0517-380380

website Gemeente Waadhoeke
     
Huisvesting    
Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, 9076 PT St. Annaparochie

0518-409800

website Noordwest Friesland
Zorgcentrum het Bildt 'Beuckelaar', Beuckelaerstraat 25, 9076 DA St. Annaparochie

0518-401532

website Zorgcentrum het Bildt
Noorderbreedte State de 'Parrebeam', Middelweg Oost 122-A, 9076 BR St. Annaparochie

0518-767200

website de Parrebeam
Van Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK St.Annaparochie

0518-453200

website van Harenshuus
     
Thuiszorg    
Thuiszorg Het Friese Land

0900-8864

website Het Friese Land
Inloopspreekuur: 13.00-14.00 uur, Kade 4, 9076 DP St. Annaparochie

0518-402200

 
Interzorg Groep

088-5180200

website Interzorg Groep
Zorgcentrum het Bildt 'Beuckelaar'

0518-401532

website Zorgcentrum het Bildt
Kwadrantgroep

088-5127000

website Kwadrantgroep
     
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

088-7891000

website CIZ
     
Medipoint hulpmiddelen

088-1020100

website Medipoint
     
Vereniging Het Groene Kruis, Kade 4, 9076 DP St. Annaparochie

0518-401695

website Groene Kruis St. Annaparochie
Uitleen hulpmiddelen: maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur    
     
Vereniging Het Groene Kruis, Ferniawei 1A, 9047 KM Minnertsga

06-18215658

 
Uitleen hulpmiddelen: maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur    
     
Maatschappelijk werk (via het Gebiedsteam Waadhoeke)

0517-380357

website Gebiedsteam
     
De Luisterlijn (telefonische hulpdienst)

058-2120343

website De Luisterlijn
     
Multi  Functioneel Centrum 'Ons Huis' , Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St. Annaparochie   website MFC Ons Huis

Bibliotheek

088-1656123

website Bibliotheek
Seewyn Kunsteducatie

0517-397167

website Seewyn
     
WMO Taxivervoer (met taxipas)

0900-8866

website Waaksma
Taxivervoer Waaksma (algemeen)

0512-331333

website Waaksma
ANWB "Automaatje"

06-18422894

website Connexa
     
ANBO (Algemene Nederlandse Ouderen Bond)

0348-466666

website ANBO
PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond).    Contactpersoon A. Bos

0518-401948

website PCBO
     
Zonnebloem     Contactpersoon: Boukje Schraa

06-47376835

website Zonnebloem
     
Centrum Mantelzorg Waadhoeke

0517-393750

website mantelzorg Waadhoeke