Centrum Mantelzorg Waadhoeke (Connexa)

’Zorgen voor je naasten is zo vanzelfsprekend, het is wat je voor elkaar doet. En als die zorg door omstandigheden intensief en langdurig is, dan is dat maar zo. Maar zo is het dus niet. Intensieve, langdurige zorg geven aan een naaste is van grote invloed op je leven. En daar kunnen de meesten wel wat hulp bij gebruiken. Of, op z’n minst: erkenning’’.

Waadhoeke telt zo’n 11.000 mantelzorgers.

Mantelzorg geven heeft een enorme impact: behalve de enorme belasting die de mantelzorger kan gaan ervaren, kunnen ook familierelaties onder druk komen te staan.

Preventie, dat is ons speerpunt. We organiseren thema-avonden, zorgen voor informatie en begeleiding.

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke probeert in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te komen met mantelzorgers. Daarvoor moet mantelzorg herkend en bespreekbaar worden.

Samen met vrijwilligers zoeken we voor elke mantelzorger naar hulp en ondersteuning op maat. Zo kunnen we heel veel betekenen en dat maakt ons werk meer dan mooi.

Team Centrum Mantelzorg:

www.mantelzorgwaadhoeke.nl

Annelien Ellerman    tel. 0517-393750 of 0643003384 (coördinator)

Sieta Kuipers           tel. 0517-393750 of 0618422829