Veel ouderen vinden de zomer zonder vaste activiteiten en bijeenkomsten maar een saaie boel! Daarom organiseert de SWO in de maanden juni, juli en augustus Zomerontmoetingen op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Deze middagen zijn voor iedereen die het leuk vindt om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden.
De zomerontmoetingen zijn in het MFC Ons Huis.