Op dit moment zijn er in Nederland bijna 300.000 ouderen die de diagnose dementie krijgen. Dementie grijpt diep in, in het leven van de persoon zelf en in dat van de direct betrokkenen. Veel mensen met dementie wonen thuis en doen een beroep op de zorg van de direct betrokkene, de mantelzorger.

Voor deze mantelzorgers is de lotgenoten gespreksgroep in de eigen regio bedoeld.

Vier organisaties namelijk;  Netwerk Dementie Fryslân, Gebiedsteam Waadhoeke, Alzheimercafé Noordwest Friesland en De Skûle Welzijn hebben de handen ineengeslagen en starten dit najaar met een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie. 

De gespreksgroep komt 6 keer bij elkaar en heeft nog een terugkombijeenkomst.

De bijeenkomsten worden begeleid door twee gespreksleiders die samen deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van dementie. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers onderling ervaringen kunnen delen en elkaar tot steun kunnen zijn.

In het najaar zullen twee gespreksgroepen worden opgezet. Een groep in Sint Annaparochie en een groep in Franeker.
De data in Sint Annaparochie zijn: 30 september, 7, 14 en 28 oktober en 4 en 11 november, ’s morgens van 10.00-11.30 uur.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 

Centrum Mantelzorg Waadhoeke    
De Skûle Welzijn tel. 0517-393750 of info@deskule.nl