Door de SWO worden in samenwerking met plaatselijke comités diverse activiteiten georganiseerd. Tenzij anders aangegeven worden deze activiteiten op de onderstaande locaties gehouden.

 
Naam Adres Plaats Telefoon
MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 9076 DA St. Annaparochie 0518-401627
MFC 't Beerdhuus Georg van Saksenstraat 14 9079 KG St. Jacobiparochie 0518-420203
MFA Minnertsga Fjildleane 14 9047 JR Minnertsga
De Utwyk Matthijs Smitstraat 25 9072 AL Nij Altoenae
Lokaal VEG van Albadaweg 39 9078 VS Oudebildtzijl
MFC Froubuurt Waling Dijkstrastraat 19 9077 SN Vrouwenparochie 0518-402291