Het jaarverslag van Stichting Welzijn Ouderen het Bildt over 2020 leest u hier.
Klik op de link om het verslag te openen. Jaarverslag 2020