Op dit moment zijn er geen strikte maatregelen van overheidswege.

Wel wordt aan iedereen gevraagd om de basisregels in acht te nemen.

Hygiëne en afstand houden blijven belangrijk.