In onze samenleving gelden nog steeds beperkingen door het coronavirus.

De richtlijnen van de regering zijn leidend bij de afweging of een activiteit al dan niet door kan gaan.

De veiligheid van de deelnemers en de vrijwilligers staat voorop!