In onze samenleving gelden een groot aantal beperkingen door het coronavirus.

Ook voor het organiseren van SWO activiteiten zijn deze beperkende maatregelen zeer ingrijpend.

De richtlijnen van de regering zijn leidend bij de afweging of een activiteit al dan niet door kan gaan.

De veiligheid van de deelnemers en de vrijwilligers staat voorop!