Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen

Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt bestaat momenteel uit de volgende personen:

Dhr. L. Castelein (voorzitter)

Mevr. B. v.d. Meer - Dijkstra (penningmeester)

Dhr. W. Koopmans (secretaris)

Dhr. G. Koopmans (vicevoorzitter)

Mevr. A. Lep - Klugkist

Dhr. D. Kuik

Het bestuur vergadert doorgaans om de zes weken, samen met de directeur.

Er komen in de vergadering allerlei zaken aan de orde met betrekking tot huisvesting, personeel, financiën en het activiteitenaanbod.

De bestuursleden zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en de betrokkenheid bij het werk voor senioren.

Met vriendelijke groeten,
Lammert Castelein