Symboliek in oude muziek

In deze lezing zal Wim de Vrij nader ingaan op de functie en betekenis van muziek en hoe de symbolische werking van muziek door de eeuwen heen tot stand is gekomen.

We gaan op bezoek bij de oude Grieken. Hun ideeën verspreiden zich geleidelijk aan door heel Europa tot in de middeleeuwen met zijn burchten, kerken en kloosters. We krijgen zicht op hoe meerstemmige muziek is ontstaan en wat daarvan de diepgevoelde betekenis is geweest en hoe dat ook later van grote invloed was op de manier van componeren zoals bijvoorbeeld door Bach. En hoe is het tegenwoordig gesteld met de symboliek en betekenis die we toekennen aan muziek? Een lezing waarin klinkende muziek en ondersteunende beelden en ander licht werpen op een boeiend aspect van muziek.  Maandag 20 maart 2023 van 09.30 – 11.00 uur in een lokaal van Seewyn. Kosten: €10,-