Symboliek in oude muziek

Symboliek in oude muziek

In deze lezing zal Wim de Vrij nader ingaan op de functie en betekenis van muziek en hoe de symbolische werking van muziek door de eeuwen heen tot stand is gekomen.