Kaarten en biljarten

Er is veel gelegenheid bij de SWO om te biljarten of een kaartje te leggen.

St.-Annaparochie:         maandag t/m vrijdag                                 10.00 – 16.30 uur

St.-Jacobiparochie:       maandag t/m vrijdag                                 13.00 – 17.00 uur

Nij Altoenae:                maandag , woensdag en donderdag            09.30 – 12.00 uur

Vrouwenparochie:         dinsdag, donderdag en vrijdag                    13.00 – 17.00 uur