Kaarten en biljarten

Er is veel gelegenheid bij de Connexa om te biljarten of een kaartje te leggen.

St.-Annaparochie:         maandag t/m vrijdag                                            10.00 – 16.30 uur

St.-Jacobiparochie:       maandag t/m vrijdag                                             13.00 – 17.00 uur

Nij Altoenae:                maandag - , woensdag - en donderdagochtend        09.30 – 12.00 uur

                                   dinsdagmiddag                                                      13.00 - 16.00 uur