De SWO vraagt van u een bijdrage voor deelname aan de activiteiten. Deze bijdrage proberen we zo laag mogelijk te houden maar is onmisbaar om de activiteiten aan te kunnen bieden. U betaalt de bijdrage per maand of per 4 maanden. Uw lidmaatschap is in ieder geval voor de duur van 4 maanden. Stopt u tussentijds dan bent u toch de volledige bijdrage verschuldigd. In geval van langdurige ziekte moet u zich afmelden bij de SWO-medewerker en wordt met ingang van de volgende maand uw bijdrage stopgezet.

Activiteiten (september tot mei)

Gymnastiek (per maand)                               € 8,50
Werelddansen (per maand)                            € 10,00
Spel, koersbal, St. Jacob (per 4 maanden)       € 19,00
elke week
Koersbal St.-Annaparochie (per 4 maanden)     € 11,00
1 x per 14 dagen
Biljarten Nij Altoenae (per maand)                   € 8,50
Biljarten St.-Jacobiparochie (per maand)          € 8,00
Biljarten St.-Annaparochie (per maand)            € 9,50

Omdat wij het activiteitenaanbod optimaal willen houden, hopen wij dat u ook in het komende seizoen met vragen en suggesties blijft komen. Wij doen ons best om aan uw wensen tegemoet te komen.