Schrijfgroep

Deze groep is bedoeld voor senioren die interesse hebben in het schrijven van verhalen.

Dat kan een verhaal zijn over gebeurtenissen uit uw eigen leven. Maar ook uw eigen fantasie of iets wat u meemaakt in uw leefomgeving kan een mooi verhaal opleveren. De groep wil elkaar op ideeën brengen en stimuleren in het schrijven van verhalen. Deelnemers hebben  geen schrijfervaring nodig maar wel plezier in taal. Eén keer per maand in het winterseizoen komt de groep o.l.v. Sonja Nauta bij elkaar op donderdagmorgen om 09.30 uur in het MFC Ons Huis.