Koersbal

Koersbal is een balspel dat lijkt op ‘Jeu de Boules’, maar koersbal wordt binnen op een mat gespeeld.

Het spel dankt zijn naam aan de samenstelling van de bal. Het zwaartepunt ligt niet in het midden waardoor de bal in een boog over de mat loopt. Koersbal is een spel dat door iedereen gespeeld kan worden. Er is een groep in St.-Annaparochie en in St.-Jacobiparochie. Lijkt het u leuk? Kom dan ook meedoen.

Onderstaand een overzicht hoe laat de activiteit plaatsvindt in de beide locaties.

Sint Annaparochie(1 keer per 14 dagen):      Donderdag van 14.30 - 16.30 uur. Start 7 september

Sint Jacobiparochie(iedere week):              Donderdag om 14.00 uur             Start 7 september