Koersbal

Koersbal is een balspel dat lijkt op ‘Jeu de Boules’, maar koersbal wordt binnen op een mat gespeeld.

Het spel dankt zijn naam aan de samenstelling van de bal. Het zwaartepunt ligt niet in het midden waardoor de bal in een boog over de mat loopt. Koersbal is een spel dat door iedereen gespeeld kan worden. Lijkt het u leuk? Kom dan ook meedoen.


St.-Annaparochie:          donderdag: 14.30 uur

St.-Jacobiparochie:        donderdag: 14.00 uur