Fitness

Blijf in beweging want rust roest. Benefit Lifestyle Center biedt 50+ers een fitnessprogramma aan tegen een verlaagd tarief. De lessen worden door een professionele instructrice/instructeur gegeven. Van tevoren wordt er een fitheidstest afgenomen De Vitaal-lessen worden in groepsverband gegeven.

De les begint met een gezamenlijke warming-up, daarna wordt de les vervolgd in de fitnessruimte en afgesloten met een cooling down.
Na de les is er de mogelijkheid om met de medesporters koffie of thee te drinken.

De groepslessen worden gegeven op: 
Dinsdag  50+               09.00-10.00 uur
Donderdag                   10.00-11.00 uur
Vrijdag 60+ les            09.00-10.00 uur

De kosten zijn € 8,00 per keer, inclusief koffie/thee.
Houd uw vitaliteit op peil en kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.

Circuit 50+ers voor mannen en vrouwen:
Op de maandagochtend om 10.00 uur is er een circuit-les speciaal voor 50+ers, in deze les wordt aan de conditie, kracht en balans gewerkt.
Van tevoren wordt er een fitheidstest afgenomen en volgt een adviesgesprek. Dit om u op een verantwoorde wijze te laten sporten.
Na de les is er de mogelijkheid om met de medesporters koffie of thee te drinken.

Nieuwe les start in september: Fitfy-Fit kracht/conditie
Deze les wordt in kleine groepen in de fitnessruimte op de toestellen gegeven.
Heeft u interesse, dan horen we dit graag.

U kunt zich opgeven bij Benefit Lifestyle Club te St.-Annaparochie,

tel. 0518-403657    www.benefit-fitness.nl