Beweegtuin

Bij Zorgcentrum het Bildt, "Beuckelaer", is een prachtige beweegtuin.

Het doel van zo’n “actieve” tuin is om ouderen (meer) in beweging te krijgen. De oefeningen die gedaan kunnen worden op de beweegtoestellen zijn goed voor de spieren en het evenwicht.

Elke woensdagmorgen als het weer het toelaat is er van 10.00 – 10.30 uur gelegenheid om o.l.v. de buurtsportcoach samen te bewegen. Komt u ook eens langs? Na de beweegactiviteiten in de buitenlucht is er voldoende tijd om gezellig met elkaar te koffiedrinken.