SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


  Activiteiten agenda

In de agenda vindt u alle activiteiten voor de komende periode. Voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig en bij andere kunt u zo even binnenlopen.
Misschien is er iemand in uw omgeving die ook wel eens kennis wil maken met de activiteiten van de SWO?
Nodigt u hem of haar gerust uit om mee te gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Om mee te kunnen doen aan de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de SWO. We nodigen u uit om donateur te worden van de Stichting.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

 

0,93

 

20 november
boekbespreking
Locatie: in de Twaskar te Minnertsga
Aanvang:15.00 uur .
Bijdrage:€ 3,50

dia's

Locatie: in De Kijfhueck Vrouwenparochie
Aanvang:
14.30 uur !
Bijdrage: € 3,=

28 november
Wijs met medicijnen
Locatie: MFC Ons Huis in st. Annaparochie
Aanvang: 14.30 uur. 
Bijdrage € 2,50