SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Volksdansen
De werelddansgroepen staan onder deskundige leiding.
De dansen worden op een rustige manier ingestudeerd en zijn zo voor iedereen te volgen.
De groepen hebben enkele keren per jaar een uitwisseling of een gezamenlijk bal.
Komt u één van de groepen versterken? U kunt volksdansen in:

Minnertsga
Iedere maandagmiddag van 15.00 - 16.30 uur
Locatie: Twaskar

Oude Bildtzijl
Iedere donderdag van 13.45 - 15.15 uur
Locatie: De Kijfhúeck (Vrouwenparochie)

Vrouwenparochie
Iedere donderdag van 13.45 - 15.15 uur
Locatie: De Kijfhúeck