SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Coronavirus

In verband met het Coronavirus kunnen de activiteiten van de SWO jammer genoeg niet doorgaan. We dachten in eerste instantie dat de maatregel tot eind maart nodig zou zijn maar we weten nu dat het langer gaat duren. En hoe lang daarvan hebben we op dit moment geen idee. We houden u via de "Bildtse Post" en via de website www.swohetbildt.nl op de hoogte. Het coronavirus maakt dat we in een ondenkbare situatie zijn beland. Dat geldt niet alleen voor de SWO maar voor de hele samenleving. We moeten maar proberen om er met elkaar het beste van te maken.

Wat kunt u doen?

Hou contact met elkaar!
Nu we niet meer bij elkaar kunnen komen is het belangrijk om op andere manieren in contact te blijven. Die mogelijkheden zijn er gelukkig in deze moderne tijd. Vraag kwetsbare vrienden, familieleden en buren hoe het met hen gaat en of ze iets nodig hebben. Heeft u zelf hulp nodig schroom dan niet om te vragen. Er zijn heel veel mensen bereid om iets voor een ander te doen. Zorg er wel altijd voor dat de hulp veilig gegeven kan worden. Boodschappen laten afgeven bij de deur bijvoorbeeld.

Laat u informeren! Zie de onderstaande mogelijkheden.

Vragen over het Coronavirus?
Wat moet je doen als je denkt dat je het Coronavirus hebt? Klik hier voor het antwoord op die vraag, opgesteld door de GGD, www.ggdfryslan.nl
Veelgestelde vragen en antwoorden vind u ook bij het RIVM www.rivm.nl
U kunt ook het landelijke informatienummer 0800-1351 bellen.

Het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn opengesteld voor iedereen die vanwege de Coronacrisis behoefte hebben aan een luisterend oor, advies of extra hulp.
Telefoonnummer: 070-4455 888
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 21.00 uur.
vrijdag tussen 08.30 uur en 18.00 uur.
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.


Telefonisch bereikbaar!

Het kantoor van de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt blijft de komende tijd gesloten maar de medewerkers zijn op werkdagen wel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0518-402778. Ook kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld.

Werkgroep Senioren het Bildt (PCOB/OBS/SWO) organiseerde een bedrijfsbezoek naar de REC in Harlingen (Reststoffen Energie Centrale).

Onderstaand een kort verslag van de middag.

Vrijdag 21 februari werd er door 45 belangstellenden een bezoek gebracht aan de REC in Harlingen. Na eerst een kopje koffie of thee gedronken te hebben, werd er een presentatie gegeven over het verwerkingsproces van het afval. Hierna ging men in twee groepen elk o.l.v. een Omrin medewerker door het bedrijf om te zien hoe het proces van de verwerking van het afval van het begin tot het eind in z'n werk gaat. De Reststoffen Energie Centrale is een technisch hoogstandje. De centrale bevat de nieuwste technieken om reststoffen goed, veilig en milieu-vriendelijk te verbranden. Elke dag brengen vijftig vrachtwagens afval naar de REC. Het afval dat ze brengen wordt nauwkeurig geregistreerd en gewogen. De lading wordt daarna in een bunker gestort. Grote kranen mengen het afval en een enorme shredder vermaalt het. Daarna gaat het afval de verbrandingsoven in. De verbrandingsoven kan elke dag ruim 800 ton afval verbranden. Dit is de inhoud van 16.000 volle mini-containers. Bij verbranding wordt het afval op een groot rooster gebracht. De temperatuur van de oven loopt op tot 1100 graden Celsius. Het verbrandingsproces word continue gemonitord en de luchtremissies onafhankelijk geregistreerd. Deze warmte wordt gebruikt om water te verhitten, hierdoor ontstaat stoom. De warmtekrachtcentrale zet een deel van deze stoom om in elektriciteit (goed voor 50.000 huishoudens). Het restant van de stoom wordt afgenomen door de nabij gelegen zoutfabriek Frisia Zout. Dit levert een besparing op van 75 miljoen m? aardgas per jaar. Hiermee behaalt de REC het hoogste rendement in ons land. De REC werkt alleen met brandbaar afval zoals gescheiden huishoudelijk restafval of bedrijfsafval. Dit is afval wat niet meer herbruikbaar is. Er gelden strenge regels voor het afval dat de REC mag verbranden. Gevaarlijke stoffen, maar ook groente, fruit en tuinafval mogen niet verbrand worden. Omrin zet alles op alles om afval optimaal in te zamelen, grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Het was een zeer interessante goed verzorgde middag en we hebben gehoord en gezien hoe belangrijk het is dat elke bewoner het afval goed moet scheiden in de daarvoor bestemde containers.

   0,75   0,75

    1,34

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven

0,68

Momenteel kunt u ook niet gebruik maken van onze klusjesdienst!

De Skûle Welzijn start telefonisch spreekuur in verband met de corona crisis.

0,77

De Skûle Welzijn is gestart met een telefonisch spreekuur voor senioren en kwetsbare burgers uit de gemeente Waadhoeke. Door de corona crisis worden vooral de senioren en kwetsbare burgers hard geraakt, enerzijds vanwege de gezondheidsrisico?s die het virus met zich meebrengt, anderzijds door alle (sociale) activiteiten die zijn afgelast. Om deze groep mensen toch van dienst te kunnen zijn, heeft De Skûle Welzijn een spreekuur in het leven geroepen. Deze groep mensen kan bij het spreekuur terecht voor het stellen van vragen, het maken van een praatje, maar ook voor het meedenken of oplossen van praktische zaken. De Skûle Welzijn zal indien gewenst vrijwilligers inzetten om deze praktische zaken te regelen. De spreekuren zijn van 10:00 ? 12:00 op het volgende telefoonnummer: 0517-393750
Wilt u vrijwilliger worden of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Rosa de Weerd op 06-55019429 of mail naar r.deweerd@deskule.nl

Bezoek aan de handwerkbeurs in Zwolle

Alweer voor de 5e keer gingen de dames gezellig met z?n allen in de bus naar Zwolle om een bezoek te brengen aan de handwerkbeurs. De handwerkliefhebsters konden weer te kust en te keur gaan bij de meer dan 200 stands. Er is van alles te zien en geen nee te koop. Ook worden er weer veel nieuwe ideeën opgedaan. Aan het eind van de middag komen de dames dan weer bepakt en bezakt in de bus en laten elkaar hun aankopen zien.  Al met al weer een geslaagde gezellige dag die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

0,75  0,75

1,34 1,34