SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Rondleiding gemeentehuis Waadhoeke te Franeker!
Op initiatief van de werkgroep Senioren het Bildt (PCOB, SWO en voorheen ANBO het Bildt) organiseerde de SWO op woensdag 14 november een bezoek aan het gemeentehuis van Waadhoeke te Franeker. Dat was een schot in de roos, ruim 60 deelnemers hadden zich opgegeven. Met particuliere auto's werden de deelnemers vervoerd. Na aankomst in het gemeentehuis kreeg de groep een kop koffie of thee met cake aangeboden. Wethouder Tol verwelkomde de groep nadat ze iedereen een hand had gegeven. Later vertelde ze dat dit een traditie is te Franeker. Wanneer men voor een vergadering (van bijv. het Kernteam) bij elkaar komt geeft men elkaar een hand. Mevr. Tol spreekt de groep in het Frysk toe, het Bildts beheerst mevr. Tol niet goed genoeg en Frysk verstaan de aanwezigen ook wel. Er is een programma voor deze middag opgezet door mevr. van der Meulen. Zij wilde eerst graag even weten of er bezwaren waren tegen het maken van foto's maar dat was niet het geval. Waadhoeke heeft momenteel 47.000 inwoners en 42 kernplaatsen.
Via een beeldscherm kregen we uitleg over het reilen en zeilen welke met tekeningen werden ondersteund. Door rechtstreeks contact met Waadhoeke op te nemen kan er veel op die manier geregeld worden en is het niet altijd nodig om naar Franeker af te reizen. Eventueel via de e-mail. Zo wil de gemeente dicht bij haar inwoners staan. Dit is mogelijk op verschillende terreinen o.a.:
1. Publiekscentrum
2. Samenleving
3. Gebiedsteam
4. Veiligheid en vergunningen, toezicht en handhaving
5. Omgeving
6. Beheer openbare ruimte
7. Financiën
8. Informatiebeheer
9. Bedrijfsvoering

Via het beeldscherm kregen we over vier onderwerpen uitgebreid te horen t.w. de punten 2, 3. 5, 8. en wat dan eventueel deze in houden. Daarna was er gelegenheid voor een tweede korte pauze met thee/koffie. Vooral in verband met deze aanwezige leeftijdsgroep werd daarna uitvoerig stil gestaan bij wat het gebiedsteam kan betekenen. Dat bestaat uit deskundige teammedewerkers. Zij hebben specialisatie in ouderen, jeugd of werk en inkomen. De gebiedsteammedewerker kan bij de aanvrager thuis komen zo dat nodig mocht zijn. Hij of zij denkt met u mee en zoekt naar een oplossing die bij de vraag past. Ook werd er aandacht besteed aan de maatschappelijke kant zoals bij de jeugd de opvoeding, pesten, problemen in gezin en relaties. Wat meestal meer bij de ouderen speelt is ook de eenzaamheid. Mantelzorgers zijn ook niet altijd in de naaste omgeving te vinden. Met een telefoontje kan men soms ook al heel wat bereiken.
Samenwerking met kerken, Humanitas, SWO, G.G.Z. is belangrijk voor de gebiedsteams in de gemeente. Daarna was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier enkele van de gestelde vragen. De vraag, die al veel vaker in de omgang genoemd is, was: dat Franeker zo slecht met het openbaar vervoer is te bereiken. Wanneer men niet in het bezit is van een auto kan dat moeilijk zijn. Antwoord: daar is en blijft aandacht voor, is niet direct op te lossen.
De volgende was: op welke termijn kan men antwoord verwachten van een gebiedsteam op een vraag en gebeurd dat dan ook binnen die termijn. Antwoord:  zo snel mogelijk maar het hangt er ook vanaf hoeveel mensen er op de aanmeldlijst staan. Er wordt aan gewerkt om de contacten onderling beter op elkaar af te stemmen. Deze gemeente is nog pril en moet groeien. Daarmee werd deze zeer interessante bijeenkomst afgesloten.
Daarna kregen alle bezoekers een tas met inhoud aangeboden, waaronder informatie materiaal, en wat aardigheden, wat zeer gewaardeerd werd.

Een bezoekster

 
 
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN HET BILDT

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt.
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Minnertsga worden activiteiten georganiseerd. lees meer....

 - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor een volledig overzicht van de actuele activiteiten bekijk dan de agenda door te klikken op het agenda ikoon aan de linkerkant van het scherm.
Voor opgave en meer informatie over de diverse cursussen en bijeenkomsten kunt u bellen naar de SWO telefoonnr: 0518-402778 tenzij anders is aangegeven.

Hobbymarkt
Zaterdag 24 november a.s. is er een hobbymarkt in Zorgcentrum het Bildt, Beuckelaer met meer dan 25 standhouders. De markt is van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Er is een ruim aanbod, variërend van sieraden, bloemstukjes, kerstdecoraties tot sokken, kaarten, knuffels, schilderijen en houtsnijwerk.
Een goede gelegenheid om alvast iets voor Sinterklaas of Kerst te kopen!
Ook zijn er demonstraties van o.a.  eendenkorf vlechten, naaldvilten, spinnen en aquarel schilderen.
In het restaurant kunt u terecht voor o.a. koffie en thee, snert, patat of broodjes. Iedereen is zaterdag 24 november a.s. van harte welkom bij de gezellige hobbymarkt in Zorgcentrum het Bildt te St.-Annaparochie.


        

Inloopmiddag /ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied
4,80

Inloopmiddag /ontmoetingsplaats voor uw vragen op digitaal gebied De SWO het Bildt en Bibliotheek Noord Fryslan werken samen om u te helpen bij het gebruik van de computer, tablet of telefoon. De inloopmiddag is op woensdagmiddag in het computerlokaal van de SWO (MFC Ons Huis). Dus heeft u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of telefoon, het downloaden van een app of bepaalde instellingen, loop dan gerust binnen. U hoeft geen afspraak te maken. Vrijwilligers zitten op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur voor uw klaar!
U bent welkom!

Workshop iPad en Workshop tablet (Android)

Steeds meer mensen maken gebruik van een iPad of tablet.  Met alle mogelijkheden die deze bieden zijn ze bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Je kunt de tablet thuis gebruiken voor mail, als agenda, om op internet te zoeken of gewoon om een spelletje doen. Maar hoe doe je dat dan en wat kun je er verder nog allemaal met de iPad of tablet?  In 2 bijeenkomsten krijgt u veel te weten over de mogelijkheden van uw iPad of uw (Android) tablet.
Wanneer:                 Tablet :   Op donderdagmorgen 6 en 13 december van 09.30 tot 11.30 uur.

De workshops worden gehouden in het computerlokaal van de SWO in MFC Ons Huis. De kosten voor deze bijeenkomsten zijn  € 12,50 per ochtend.

Hebt u belangstelling bel dan voor 3 november met de SWO

Bijeenkomsten:

Minnertsga boekbespreking
Op dinsdag 20 november is er een boekbespreking. De heer Rikus Alberts uit St.- Annaparochie zal op een boeiende manier een boek bespreken. Het comité wil u van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen. De middag begint om 15.00 uur in de Twaskar. Uw bijdrage voor deze middag is € 3,50 dit is inclusief een kopje thee en koffie met wat lekkers. Neemt u gerust iemand mee want iedereen is van harte welkom!


Vrouwenparochie dia?s
Dinsdag 20 november zal Stichting Bildts Aigene (BDS) u prachtige historische beelden laten zien over Froubuurt en omgeving. Dat roept weer heel wat herinneringen op. Het wordt vast weer een gezellige middag, neem gerust uw familie mee, iedereen is van harte welkom om 14.30 uur in De Kijfhueck! Uw bijdrage voor deze middag is € 3,= dit is inclusief een kopje thee en koffie met traktatie.

Bijeenkomst: Wijs met medicijnen
Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst 'Wijs met medicijnen' op woensdag 28 november. Deze bijeenkomst biedt ouderen die verschillende medicijnen gebruiken meer informatie over veilig en goed medicijngebruik. Apotheekhoudend huisarts mevrouw A. Bögels-Brouwer uit Sint Annaparochie geeft antwoord op uw vragen en zij geeft advies en tips over hoe u uw medicijnen veilig en zo effectief mogelijk kan innemen. Deze bijeenkomst vindt plaats in MFC Ons Huis en begint om 14.30 uur.  De kosten voor deze middag zijn € 2,50 dit is inclusief koffie en thee met koek. Omdat de KNMP (beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) 175 jaar bestaat bieden zij elke bezoeker het informatieboekje ?Wees wijs met medicijnen? aan.
Het boekje 'Wijs met medicijnen' bevat weetjes, tips en praktische adviezen voor oudere geneesmiddelgebruikers.
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Zwaantje Wijbenga van de PCOB tel. 402061 of de SWO tel. 402778.

Wij zien u graag woensdag 28 november en neemt u gerust iemand mee.

Breicafé Sint Jacobiparochie

Handwerkliefhebbers in Sint Jacob en omstreken worden van harte uitgenodigd om eens langs te komen in het breicafé. Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur kunt u met een handwerkje aanschuiven in het Jabikshuus. Tijdens het breicafé kun je ervaringen en tips uitwisselen, maar ook gewoon gezellig praten. Ook is er een kopje thee of koffie met wat lekkers bij.
Komt u ook eens langs om te zien hoe gezellig deze middagen zijn? Natuurlijk kunt u ook samen met een vriendin, familielid of buurvrouw komen. U bent elke dinsdag van harte welkom. Tot ziens!

Oproep voor dames en heren in St. Jacobiparochie en Nij Altoenae

In beide dorpen bestaat al jaren een SWO koersbal- en spelclub. Om deze activiteiten in stand te houden zijn we op zoek naar nieuwe leden. De lange en donkere wintermaanden komen er weer aan. Misschien komt u ook eens langs om te kijken en een spel mee te spelen? Het is altijd een gezellige aangelegenheid. Ook is er tussendoor genoeg tijd voor een praatje en een kopje thee en koffie. Wilt u eerst meer weten dan kunt u contact opnemen met de SWO

Sint Jacobiparochie
Koersbal: 1x per week op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur
Spellenmiddag: 1 x per week op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur

Nij Altoenae
Koersbal: 1 x per 14 dagen op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur
Spellenmiddag: 1 x per 14 dagen op maandagmiddag vanaf 14.30 uur